Річний звіт за 2013 рік

Донбаське територiальне управлiння Нацiональної

Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України

83023, Донецьк, вул. Ходаковського, 5


ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАСНОАРМIЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД" направляє річну інформацію емітента цінних паперів звіт за 2013 рік.


Генеральний директор Дерлеменко Валерiй Миколайович


Pdf fileТекст звіту